Servicios Sociais

Os servizos sociais municipais constitúen o sistema de protección social máis importante para a cidadanía, tanto no seu ámbito familiar e social, que desenvolve programas e presta axudas co fin de favorecer a participación, a integración e o benestar social das persoas ou colectivos dentro da comunidade.

Coles é un Concello solidario coas políticas sociais encamiñadas a cubrir necesidades individuais e colectivas e erradicar as desigualdades e a marxinación social, apostanto por un modelo social que busca a integración participativa na vida comunitaria, garantindo a protección dos dereitos sociais, políticos e económicos dos cidadáns máis desfavorecidos que se encontran en situación de vulnerabilidade ou risco de exclusión social.

En Coles búscase garantir a cohesión social, construír un concello integrador e articular as políticas de solidariedade, igualdade e equidade social, creando unha rede municipal de servizos sociais que teñan como obxectivos:

 • A detección e análise das necesidades e carencias sociais,
 • A organización das prestacións asistenciais e de protección social.
 • Proporcionar a información, orientación e asesoramento aos cidadáns sobre os seus dereitos sociais.
 • O desenvolvemento de políticas integrais, para favorecer a igualdade de oportunidades e a integración social.
 • A inserción social da cidadanía en risco de exclusión e vulnerabilidade social.
 • A animación comunitaria e o artellamento.
 • Incrementar a cooperación e a solidariedade a través do voluntariado.

Os servizos sociais organízanse a través do centro municipal, conformado por un equipo interdisciplinar de profesionais do ámbito social, que desenvolven programas e proxectos dirixidos a toda a cidadanía, facilitando o acceso ás persoas aos recursos sociais existentes en diversos ámbitos: (ver ligazóns)

 • Infancia e familia
 • Persoas maiores
 • Dependentes e/ou con discapacidade
 • Promoción social
 • Inclusión social
 • Igualdade

Na actualidade, a oficina de servicios sociais conta con dous persoas que traballan a diarios, e máis dun que presta os seus servizos con carácter semanal para tarefas administrativas.

O horario de atención ó público é de luns a venres (agás festivos) de 08:30h a 14:30 horas. É preciso cita previa.